AURAVIA LATVIA noslēdz atbalsta saņemšanas līgumu ar LPKC

SIA AURAVIA LATVIA 24.02.2017. ir noslēdzis sadarbības līgumu par atbalsta saņemšanu pētniecības projektā  Nr. 1.2.1.1/16/A/004. Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas pārtikas nozares Kompetences centra ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Latvijas partikas nozares Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus - Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšanu, kas ietver glabāšanas iepakojumu pētījumus, glabāšanas laiku un nosacījumusu uzlabojošas tehnoloģijas un jauni produkti plašākam tirgus preferencēm. Un virzienu ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšnu, kas ietver pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos, lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai - piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas un jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.  Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 14 pētījumus atbilstoši definētejiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares konkurētspējas paaugstināšanu. Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim. Kopējais Eiropas Reģionalā attīstība fonda atbalsta apjoms projektam sastāda 3206250 euro.

AURAVIA LATVIA noslēdz atbalsta saņemšanas līgumu ar LIAA

 

SIA AURAVIA LATVIA 20.07.2016. ir noslēdzi līgumu par atbalsta saņemšanu komersantiem  Nr. SKV-L-2016/604 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Visit us at the IFAT 2016 exhibition

IFAT 2016 is a world`s leading trade fair for water, sewage, waste and raw materials management which has already taken place for 50 years.

We support the osprey research project

AURAVIA LATVIA, in collaboration with The Latvian Fund for Nature, is starting a new campaign for supporting scientific research of osprey. The main objective of the campaign is raising awareness of the effect that water pollution has on ospreys and to remind that we should make more environmentally conscious choices.

Sūtīt e-pastu!
×