AURAVIA LATVIA noslēdz atbalsta saņemšanas līgumu ar LPKC

SIA AURAVIA LATVIA 24.02.2017. ir noslēdzis sadarbības līgumu par atbalsta saņemšanu pētniecības projektā  Nr. 1.2.1.1/16/A/004. Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas pārtikas nozares Kompetences centra ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Latvijas partikas nozares Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus - Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšanu, kas ietver glabāšanas iepakojumu pētījumus, glabāšanas laiku un nosacījumusu uzlabojošas tehnoloģijas un jauni produkti plašākam tirgus preferencēm. Un virzienu ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšnu, kas ietver pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos, lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai - piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas un jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.  Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 14 pētījumus atbilstoši definētejiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares konkurētspējas paaugstināšanu. Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim. Kopējais Eiropas Reģionalā attīstība fonda atbalsta apjoms projektam sastāda 3206250 euro.

      Projekta “Noturīgu organisko savienojumu noārdīšana pārtikas notekūdeņos” ietvaros otrajā pētījuma ceturksnī tika veikti sekojoši darbi: apzināti dažādi zivrūpniecības un gaļas rūpniecības uzņēmumi – veikta to problēmu apsekošana un paraugu vākšana, izdalīti noteikti sēņu producenti tālākiem eksperimentiem un sākta bioreaktora piestrāde un procesa stabilitātes testi izmantojot notekūdeņu attīrīšanas dūņas, sagatavota un iesniegta literatūras apskata publikācija starptautiskā zinātnisko rakstu konferencē. 

Sūtīt e-pastu!
×